Tηλεφωνικές Παραγγελίες: 697 043 2220 Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 20:00  Σάββατο 10:00 – 15:30

Όροι χρήσης:

Τελευταία τροποποίηση: 20/10/2016

Προοίμιο

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα «GOODBUY.deals» της Εταιρείας με την επωνυμία «Goodbuy Deals Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με έδρα την Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 99, Αμπελόκηποι, Τ.Κ 115 26.

Η Εταιρεία μας επιδιώκει αξιοποιώντας την πολυετή πείρα της στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της διαδικτυακής διαφήμισης, να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών εμπόρων σε ειδικές εκπτωτικές τιμές, σύμφωνα τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω, τους οποίους ο χρήστης/μέλος με την πρόσβαση, περιήγηση και την χρήση της ως άνω ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Η καινοτομία της Εταιρείας μας έγκειται στην δυνατότητα αποκομιδής χρηματικού κέρδους (bonus) άμεσα και χωρίς τεχνάσματα, στον τραπεζικό ή ηλεκτρονικό λογαριασμό του χρήστη/μέλους μέσω της δημιουργίας του δικού του δικτύου μελών, συστήνοντας φίλους του και αξιοποιώντας της προσφορές της Εταιρείας. Για σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες αναφορικά με τη λειτουργία του site και των δυνατοτήτων που παρέχονται δείτε παρακάτω στη ‘’Διαδικασία’’ αλλά και στο εισαγωγικό video.

Η Εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/μελών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τον χρήστη/μέλος, με την προϋπόθεση, ότι θα αναρτώνται διαδικτυακά και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Συνεπώς, συστήνεται στους χρήστες/μέλη να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Έννοιες/Ορισμοί

 1. «Εταιρεία»: η Εταιρεία με την επωνυμία «Goodbuy Deals Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Goodbuy Deals», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Μεσογείων 99, Αμπελόκηποι, Τ.Κ 115 26.

 2. «Έμπορος»: κάθε τρίτος, ο οποίος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της Εταιρείας προκειμένου να διαθέσει/πωλήσει/προωθήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας. Ο Έμπορος ΔΕΝ είναι κανένας από τους Πωλητές ή το GOODBUY.deals

 3. «Χρήστης/μέλος»: ο συμμετέχων στη διαδικασία για την αγορά των προϊόντων/υπηρεσιών που αναρτώνται στην παρούσα από τους Εμπόρους,

 4. «Αγοραστής»: ο χρήστης/μέλος που πραγματοποιεί μία από τις προτεινόμενες προνομιακές αγορές,

 5. «Δίκτυο χρήστη/μέλους»: η ομάδα φίλων που δημιουργείται μέσω συστάσεων της Εταιρείας από τον αρχικό χρήστη/μέλος προς τρίτους, οι οποίοι αποδεχόμενοι την σύσταση και προβαίνοντας σε αγορές κουπονιών, δημιουργούν ένα δίκτυο, με τον αρχικό χρήστη/προτείνοντα να κερδίζει μετρητά (‘’bonus’’) από τη δράση της ομάδας του, δηλαδή την πραγματοποίηση αγορών,

 6. «Ιστοσελίδα» : η παρούσα ιστοσελίδα «GOODBUY.deals»,

 7. «Αγορά»: αγορά κουπονιού, ήτοι του εγγράφου που παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα μας στον Χρήστη/ Μέλος που προβαίνει σε αγορά, με το οποίο έγγραφο δύναται να παραλάβει από τον Έμπορο το προϊόν/υπηρεσία.

 8. «Υπηρεσίες» νοούνται όλες ή οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη GOODBUY.deals μέσω της Ιστοσελίδας (ή μέσω άλλης ηλεκτρονικής - ή άλλης – επικοινωνίας από τη GOODBUY.deals), συμπεριλαμβανομένων των κινητών εφαρμογών, του ενημερωτικού δελτίου μας, των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε και των υπηρεσιών πληροφορικής, των δυνατοτήτων περιεχομένου και συναλλαγών στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να κάνει κανείς μια αγορά).

 9. «Προσφορά»: η προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

 10. «Bonus»: το χρηματικό όφελος/κέρδος που προκύπτει για τον αρχικό χρήστη/μέλος μέσω της πραγματοποίησης αγορών από τα μέλη του δικτύου του, το οποίο και πιστώνεται στον ταυτοποιημένο τραπεζικό ή ηλεκτρονικό του λογαριασμό από την Εταιρεία εν ευθέτω χρόνω, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των αγορών του μηνός της αγοράς.

Υπηρεσίες

Η Εταιρεία, ενεργώντας αποκλειστικά ως τρίτος-διαμεσολαβητής και χωρίς να φέρει σε οποιαδήποτε περίπτωση την ευθύνη ή την ιδιότητα του εμπόρου παρέχει τη δυνατότητα σε Εμπόρους να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στους χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι ως άνω ειδικές τιμές ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους που αναρτούν στην εκάστοτε προσφορά τους οι Έμποροι, ήτοι για το χρονικό διάστημα που οι τελευταίοι καθορίζουν, χωρίς να φέρει η Εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη για την τήρηση των όρων αυτών από τους Εμπόρους.

Συμπληρωματικά, εξελίσσοντας τα ως τώρα γνωστά δεδομένα της αγοράς, η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες/μέλη, προτείνοντας την ιστοσελίδα σε φίλους τους με έναν από τους προσφερόμενους τρόπους (δες "σύσταση σε φίλους") να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο και να επωφελούνται μέσω των αγορών του δικτύου τους με τα ειδικά χρηματικά bonus που προβλέπονται αναλογικά για κάθε πραγματοποιούμενη αγορά και τη συνακόλουθη εξαργύρωσή της.

Διαδικασία αγοράς

 1. Προκειμένου ο χρήστης/μέλος της ιστοσελίδας, να επωφεληθεί των ανωτέρω ειδικών προσφορών, θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγγραφεί ως μέλος, δημιουργώντας τον προσωπικό του λογαριασμό, μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις αγορές των ειδικών προσφορών που επιθυμεί. Ειδικότερα, ο επισκέπτης, για να γίνει χρήστης/μέλος, υποβάλλει τα στοιχεία του, ονοματεπώνυμο, φύλο. Επιλέγει ένα όνομα (username/ e-mail) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) και ανοίγει με τον τρόπο αυτό λογαριασμό. Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα για υπηρεσίες αν ο χρήστης δεν επιλέξει τη συγκεκριμένη υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων. Τέλος είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/μέλους, επεξεργασία σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την εγγραφή του, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται στα πλαίσια των όρων του παρόντος. Για την ορθότερη λειτουργία ιστοσελίδας και την παροχή υπηρεσιών, ο υποψήφιος χρήστης/μέλος θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά άνω των 18 ετών.

 2. Ο χρήστης/μέλος που ενδιαφέρεται για κάποια από τις αναρτημένες στην ιστοσελίδα «προσφορές», για να προβεί σε αγορά για προσωπική του χρήση ή ως δώρο σε κάποιο φίλο θα πρέπει να συμπληρώσει την σελίδα «αγοράς» τα στοιχεία που του ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία. Ο χρήστης/μέλος εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται από αυτόν είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και ότι θα ενημερώνει αμελλητί την Εταιρεία σε περίπτωση αλλαγών. Στην περίπτωση κατά την οποία το προϊόν/υπηρεσία είναι διαθέσιμα ο χρήστης/μέλος καλείται να συμπληρώσει ορθά τα αιτούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία. Επιλέγοντας ο τελευταίος την ένδειξη «Αγόρασε το» θα χρεώνεται η πιστωτική ή χρεωστική ή prepaid κάρτα του ή μέσω Paypal στο όνομα της Εταιρείας και για λογαριασμό του Εμπόρου με την αξία που αντιστοιχεί στο Κουπόνι αγοράς των επιλεγομένων Προϊόντων. Εναλλακτικά, μπορεί να καταθέσει σε έναν από τους διαθέσιμους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας το αιτούμενο ποσό και να προβεί σε ολοκλήρωση της αγοράς (για περαιτέρω λεπτομέρειες αναλυτικά στους ‘’Τρόπους Πληρωμής’’). Η Προσφορά θα ισχύει, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στη σελίδα της Προσφοράς, οι οποίες καθορίζονται από τον Έμπορο, όπως ενδεικτικά η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αγοραστών προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Προσφορά, τα αποθέματα διάθεσης προϊόντων/υπηρεσιών κλπ.

 3. Στους χρήστες/μέλη που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά θα διατίθενται Κουπόνια μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά, τα οποία θα εξατομικεύουν την επιλεγόμενη αγορά και θα αντιστοιχούν στην αξία των προϊόντων της εκάστοτε Προσφοράς. Για την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας ο χρήστης/μέλος υποχρεούται να προσκομίσει το αντίστοιχο Κουπόνι στον Έμπορο προκειμένου να παραλάβει από τον τελευταίο το προϊόν/υπηρεσία και να προβεί σε ταυτοποίηση των στοιχείων του, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τον εκάστοτε Έμπορο.

 4. Παρέχεται στους χρήστες/μέλη η δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και για τρίτα πρόσωπα, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία των τρίτων προσώπων στη σελίδα αγοράς. Σε κάθε Προσφορά θα ορίζεται περιορισμένος αριθμός τρίτων προσώπων, για τα οποία μπορεί να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κάθε χρήστη/μέλος και με την συμπλήρωση των στοιχειών τους στα αντίστοιχα πεδία, τα πρόσωπα αυτά θα συνυπολογίζονται στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αγοραστών για την ενεργοποίηση της Προσφοράς.

 5. Ο χρήστης/μέλος πρέπει να γνωρίζει, ότι όταν επιλέξει την ένδειξη «Αγόρασέ το», επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η πληρωμή (πιστωτική κάρτα ή χρεωστική ή prepaid, κατάθεση σε τράπεζα, Paypal) και συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία πληρωμής η Εταιρεία:

 1. δίνει εντολή στο όνομα και για λογαριασμό του Εμπόρου για οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη/μέλους με την αξία του Κουπονιού αγοράς και

 2. παρέχει ηλεκτρονικά στους χρήστες/μέλη που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά μέσω του email που έχουν δηλώσει τα Κουπόνια για τα προϊόντα/υπηρεσίες που αγοράστηκαν, στα οποία επισυνάπτονται οδηγίες για την παραλαβή τους από τον Έμπορο.

 3. Σε περίπτωση καταθέσεως από τον ίδιο το χρήστη/μέλος στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, η Εταιρεία φροντίζει ώστε να πιστωθεί στον GOODBUY Λογαριασμό το ποσό το οποίο έχει καταθέσει ο ενδιαφερόμενος χρήστης/μέλος, ώστε να φροντίσει ο ίδιος να πραγματοποιήσει την επιθυμητή αγορά αξιοποιώντας την πίστωση του.>

Επίσης πρέπει να γνωρίζετε:

 1. Το νόμιμο παραστατικό στο οποίο θα περιέχεται η αξία του Κουπονιού θα τιμολογείται απευθείας από τον Έμπορο προς τον Αγοραστή κατά την εξαργύρωση

 2. Δικαιούχος του Κουπονιού είναι αποκλειστικά και μόνο ο χρήστης/μέλος με τα στοιχεία του οποίου έγινε η αγορά. Για το λόγο αυτό κατά την εξαργύρωση ο κάτοχος του κουπονιού οφείλει να προσκομίσει υποχρεωτικά και την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων.

 3. Το κουπόνι έχει ημερομηνία λήξεως και ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στο σώμα αυτού. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση και έκτοτε ο χρήστης/μέλος ουδεμία απαίτηση ή αξίωση έχει έναντι του Εμπόρου ή/και της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει κατά περίπτωση αίτημα του χρήστη/μέλους, μόνο εφόσον έχει υποβληθεί εγγράφως (μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@goodbuy.deals ) και αποκλειστικά εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την λήξη του κουπονιού και να πιστώσει το αντίτιμο του κουπονιού στο λογαριασμό του Χρήστη/μέλους προκειμένου να πραγματοποιήσει νέες αγορές. Η περίπτωση αυτή εξετάζεται από την Εταιρεία μόνο εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η μη εξαργύρωση του κουπονιού εντός της ημερομηνίας λήξης, οφείλεται στον Έμπορο που παρείχε την προσφορά του κουπονιού. Η πίστωση, εφόσον γίνει, ισχύει για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αξιωθεί για τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο επιστροφή χρημάτων από τον Χρήστη/μέλος. Γενικά ορίζεται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για πλημμελή εκπλήρωση εκ μέρους του Εμπόρου προς τον Αγοραστή χρήστη/μέλος.

 4. Το Κουπόνι εξαργυρώνεται μόνο σε καταστήματα-έδρα του Εμπόρου και αφορά αποκλειστικά και μόνο το προϊόν/υπηρεσία που περιγράφεται στο σώμα αυτού.

 5. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο Έμπορος δεν υποχρεούται να παρέχει χρηματικό αντάλλαγμα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν/υπηρεσία εκτός από την αναγραφόμενα στο σώμα του κουπονιού, που αγόρασε μέσω της αναρτημένης στην Ιστοσελίδα Προσφοράς

 6. Ο Έμπορος ή/και η Εταιρεία δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του Κουπονιού από τον χρήστη/μέλος.

 7. Κάθε απόπειρα εξαργύρωσης ενός Κουπονιού που δεν συνάδει με τους περιεχόμενους στο παρόν όρους και προϋποθέσεις μπορεί να καθιστά το Κουπόνι άκυρο κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας ή του Εμπόρου,

 8. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η πώληση, η μεταπώληση ή η ανταλλαγή του Κουπονιού.


Σύσταση σε φίλους – Δημιουργία δικτύου

Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος Κουπονιών ως αγοραστής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση αγοράς του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα αγοράς του Κουπονιού, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@goodbuy.deals) του αιτήματός του προς την Εταιρεία. Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε παρακάτω στο ‘’δικαίωμα υπαναχώρησης’’)

Προς επίτευξη αυτού του στόχου ο χρήστης/μέλος έχει τη δυνατότητα να προτείνει σε φίλους του να γίνουν μέλη της Εταιρείας και να αποτελέσουν μέρος του προσωπικού του δικτύου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Συμπληρώνοντας στην ειδική φόρμα που διατίθεται στο site το email του τρίτου/φίλου, στον οποίο επιθυμεί ο προτείνοντας να γνωρίσει το GOODBUY.

 2. Κάνοντας share την φόρμα εγγραφής της ιστοσελίδας της Εταιρείας στα social media (facebook, twitter)

 3. Αποστέλλοντας link που οδηγεί στη φόρμα εγγραφής του site.

 4. Εγγράφοντας ο ίδιος ο χρήστης/μέλος κάποιο τρίτο/φίλο αποδεχόμενος τους όρους χρήσης για λογαριασμό του τρίτου/φίλου.

Κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, είναι δυνατόν κάθε χρήστης/μέλος συστήνοντας το GOODBUY, να δημιουργήσει το δικό του υποδίκτυο και να αποκτήσει αυτοτελώς δικαίωμα bonus από τα μέλη της ομάδας του, υπαγόμενος ταυτόχρονα στον αρχικό του προτείνοντα.

Στην περίπτωση κατά την οποία χρήστης/μέλος κάνει την πρώτη του εγγραφή αυτοτελώς, δίχως να δηλώσει την αρχική του σύσταση, παρέχεται η δυνατότητα εκ των υστέρων να θέσει τον κωδικό του διαμεσολαβητή του και να υπαχθεί στο δίκτυό του μέσω των settings ανά πάσα στιγμή.

Πως λειτουργεί το BONUS

Στην περίπτωση κατά την οποία χρήστης/μέλος κάνει την πρώτη του εγγραφή αυτοτελώς, δίχως να δηλώσει την αρχική του σύσταση, παρέχεται η δυνατότητα εκ των υστέρων να θέσει τον κωδικό του διαμεσολαβητή του και να υπαχθεί στο δίκτυό του μέσω των settings ανά πάσα στιγμή.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί για τον εκάστοτε δικαιούχο αυτό το προνόμιο και να κατατίθενται από την Εταιρεία τα αναλογούντα χρηματικά ποσά στον τραπεζικό ή ηλεκτρονικό του λογαριασμό στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητο να δοθούν και να ταυτοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία. Έτσι λοιπόν κρίσιμο είναι:

 1. Να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.

 2. Να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας εκκαθαριστικό του χρήστη/μέλους καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, προκειμένου να πιστοποιηθούν τα προσωπικά στοιχεία, το ΑΦΜ και ο προτεινόμενος τραπεζικός λογαριασμός.

ΤΙΡ: Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι επεξεργάσιμα αποκλειστικά και μόνο από την Εταιρεία, ενώ ζητούνται αυστηρά για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, τηρώντας τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σεβασμού της προσωπικότητας και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Προκειμένου να διατηρείται ενεργός ο λογαριασμός και το δικαίωμα bonus του χρήστη/μέλους, απαιτείται η πραγματοποίηση από αυτόν τουλάχιστον μίας αγοράς εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) ημερολογιακού έτους από την τελευταία πραγματοποιηθείσα αγορά.

Αντίστοιχα, για να διατηρείται διαρκώς ενεργό το δικαίωμα απόληψης και άμεσης εξαργύρωσης του κατατιθέμενου bonus από τις αγορές των μελών του δικτύου του, είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας (1) αγοράς εντός μηνός από τον δικαιούχο χρήστη/μέλος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πιστωθεί bonus στον τραπεζικό ή ηλεκτρονικό του λογαριασμό για τις αντίστοιχες αγορές των μελών του δικτύου του για τον αντίστοιχο μήνα κατά τον οποίο ο δικαιούχος χρήστης/μέλος είναι ανενεργός και δεν πραγματοποιήσει αγορά.

Το bonus που προβλέπεται για κάθε αγορά των μελών του δικτύου του προτείνοντος χρήστη/μέλους προϋποθέτει: (α) είτε οι αγοραστές να έχουν ήδη εξαργυρώσει το κουπόνι τους, είτε (β) το κουπόνι να έχει λήξει. Δεν υπάρχει δικαίωμα bonus σε περίπτωση που ο αρχικός αγοραστής υπαναχωρήσει από την αγορά του εντός των προβλεπόμενων δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίηση της αγοράς (για υπηρεσίες) ή από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος (για αγορά προϊόντων) [για λεπτομέρειες βλ. δικαίωμα υπαναχώρησης]

Τρόποι κατάθεσης του bonus: Το bonus θα κατατίθεται είτε στον ηλεκτρονικό πορτοφόλι του χρήστη/μέλους είτε στον πιστοποιημένο και ταυτοποιημένο τραπεζικό του λογαριασμό, κατ’επιλογήν του. Ο χρήστης/μέλος έχει τη δυνατότητα μηνιαίως να τροποποιήσει την επιλογή του τρόπου αποπληρωμής του αναλογούντος bonus του, κατόπιν σχετικής ρύθμισης από τα settings του λογαριασμού που τηρεί στην Εταιρεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδέχεται να έχει ήδη δρομολογηθεί η αποπληρωμή του bonus από ήδη εκκαθαρισθείσες αγορές του δικτύου του μέλους.

Χρόνος αποπληρωμής: Το bonus θα πιστώνεται κατά τον τρόπο επιλογής του χρήστη/μέλους μεταξύ 15ης – 20ης ημέρας του επόμενου από την αγορά μηνός, οπότε και λαμβάνει χώρα η εκκαθάριση των αγορών του προηγούμενου μήνα, δηλαδή αυτού κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά του κουπονιού (για παράδειγμα εάν μία αγορά πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου ή την 30η Μαρτίου, το ποσό θα πιστωθεί στο λογαριασμό του μέλους μεταξύ 15ης – 20ης Απριλίου).

ΤΙP: Σε περίπτωση επιλογής του αποπληρωμής του bonus μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα πρέπει το συγκεντρωθέν bonus να ανέρχεται κατ΄ελάχιστον στα 5 Ευρώ προκειμένου να διενεργείται η ως άνω πίστωση. Μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού αυτού, τα χρήματα παραμένουν στην Εταιρεία, κλειδωμένα στον λογαριασμό του χρήστη/μέλους. Κατά την πίστωση του ποσού, ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις, αναλόγως με την τιμολογιακή πολιτική εκάστοτε Τραπεζικού Ιδρύματος, οπότε και θα παρακρατάται ένα ποσοστό από το πιστωθέν bonus. Στην περιπτωση αυτή, η Εταιρεία δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη. Αναλυτική παρουσίαση των bonus παρέχεται μέσω του πίνακα κινήσεων για το profile και το δίκτυο του χρήστη/μέλους.

Το δικαίωμα bonus από λογαριασμό είναι μεταβιβαστό και κληρονομητό. Για να γίνει η επιθυμητή μεταφορά στο πρόσωπο της επιλογής του χρήστη/μέλους, θα πρέπει να υπάρξει γραπτό αίτημα στην Εταιρεία στην ηλεκτρονική της διεύθυνση support@goodbuy.deals και να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Υποχρεώσεις εμπόρου

 1. Ο Έμπορος και όχι η Εταιρεία είναι:

  1. ο πωλητής των προϊόντων – υπηρεσιών .

  2. αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή στους χρήστες/μέλη των Προϊόντων ή/και υπηρεσιών του κουπονιού και

  3. αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξαργύρωση οποιουδήποτε Κουπονιού αγοράζει ο χρήστης/μέλος.

 2. Ο Έμπορος έχει αναλάβει την υποχρέωση να πωλεί προϊόντα/παρέχει υπηρεσίες υπό τους όρους της Προσφοράς σε όσους χρήστες/μέλη διαθέτουν Κουπόνια και τα εμφανίζουν προσηκόντως σε αυτόν. Η Εταιρεία αποστέλλει στον Έμπορο λίστα αγοραστών/κατόχων Κουπονιών, η οποία περιέχει τα ονόματα αγοραστών/κατόχων Κουπονιών, καθώς και τον κωδικό κάθε Κουπονιού, που είναι μοναδικός.

 3. Ο Έμπορος υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το προϊόν/υπηρεσία στους αγοραστές/κατόχους Κουπονιών που θα περιλαμβάνονται στη λίστα αγοραστών που του έχει αποστείλει η Εταιρεία, σύμφωνα με τα παραπάνω. Αντιστοίχως, ο χρήστης/μέλος προκειμένου να παραλάβει το προϊόν/υπηρεσία θα εμφανίζει υποχρεωτικά στον Έμπορο το Κουπόνι, προκειμένου να επαληθευτεί ο κωδικός καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων.

 4. Τυχόν προδιαγραφές των προϊόντων/υπηρεσιών και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Εταιρεία από τον Έμπορο. Οι Έμποροι θα έχουν τους δικούς τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν. Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν και οφείλουν να δεσμευθούν από τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις. Η ευθύνη τήρησης των παραπάνω ανήκει αποκλειστικά στους χρήστες/μέλη.

 5. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των χρηστών/μελών, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών.

 6. Η Εταιρεία συμμετέχει στην πώληση του προϊόντος/υπηρεσίας από τον Έμπορο στους χρήστες/μέλη αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.

 7. Σε περίπτωση που ο Έμπορος, μετά την ενεργοποίηση της προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι αυτού του χρήστη/μέλους.


Δικαιώματα και υποχρεώσεις Εταιρείας

 1. Η Εταιρεία εγγυάται τα εξής:

  1. ότι θα επιδείξει την εύλογη προσοχή και δεξιότητα κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από την παρούσα σύμβαση

  2. ότι έχει το δικαίωμα πώλησης Κουπονιών

  3. ότι η ποιότητα των Κουπονιών είναι ικανοποιητική και

  4. ότι είναι κατάλληλα για τον προοριζόμενο σκοπό τους.

 2. Η παρούσα παράγραφος υπερισχύει έναντι όλων των άλλων παραγράφων και διατυπώνει τη συνολική Ευθύνη της Εταιρείας, αποτελεί δε το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης όσον αφορά:

  1. την εκτέλεση, την αδυναμία εκτέλεσης, την υποτιθέμενη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ή της Υπηρεσίας ή της ιστοσελίδας (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής ή αυτών) ή

  2. άλλως σε σχέση με την παρούσα σύμβαση ή τη σύναψη ή την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

 3. Η Εταιρεία δεν εγγυάται και εξαιρεί κάθε Ευθύνη αναφορικά με τα εξής:

  1. την ακρίβεια, την πληρότητα, την καταλληλότητα σκοπού ή τη νομιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας προσπελάζεται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας ή άλλως

  2. τη μετάδοση ή τη λήψη ή την αδυναμία μετάδοσης ή λήψης οποιουδήποτε υλικού οποιασδήποτε φύσης

  3. τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικών στη Διαδικτυακή τοποθεσία (η οποία γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο και με δική σας ευθύνη)

  4. τα Προϊόντα κουπονιού για τα οποία μπορούν να εξαργυρωθούν Κουπόνια και αναφορικά με την ποιότητα, την ασφάλεια, τη δυνατότητα χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία πρόκειται να εξαργυρωθεί το Κουπόνι

 4. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 5. Ανωτέρα βία: Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση εφόσον κωλύεται ή παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της για οποιοδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου της όπως αστραπές, πυρκαγιά, πλημμύρα, εξαιρετικά δριμύες καιρικές συνθήκες, απεργίες, ανταπεργίες, εργασιακές διενέξεις, ανωτέρα βία, πολεμικές συρράξεις, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, εσκεμμένη ζημία, βλάβη συστημάτων τηλεπικοινωνίας ή υπολογιστικών συστημάτων, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, ατύχημα (ή λόγω οποιασδήποτε ζημίας που προκλήθηκε από τα εν λόγω γεγονότα).

 6. Η Ευθύνη της Εταιρείας για απώλεια ή ζημιά στην υλική περιουσία τη δική σας (ή άλλου φυσικού προσώπου) που προκληθεί από την εταιρεία, τους εργαζομένους σε αυτήν, τους υπεργολάβους ή τους εκπροσώπους που ενεργούν στο πλαίσιο της εργασίας τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, δεν θα υπερβαίνει τα 10 Ευρώ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 6, η καταστροφή ή η απώλεια δεδομένων δεν θα συνιστά υλική ζημιά ως προς την ιδιοκτησία.

 7. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η χρήση της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας από εσάς θα είναι αδιάλειπτη και ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες (ή μηνύματα) που μεταδίδονται μέσω της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας θα μεταδίδονται με ακρίβεια, αξιόπιστα και έγκαιρα ή καθόλου.

 8. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 9. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η Υπηρεσία ή η Δικτυακή τοποθεσία δεν περιέχει ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες σε οποιαδήποτε τεχνολογία.

 10. Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων το συντομότερο δυνατό μετά τη σχετική ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία ή η Δικτυακή τοποθεσία δεν θα περιέχουν σφάλματα (ή ότι τα Κουπόνια δεν θα περιέχουν λάθη) και δεν αποδέχεται την ευθύνη για τα όποια λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση λάθους ή σφάλματος, κάντε μια αναφορά στη ηλεκτρονική διεύθυνση support@goodbuy.deals.

 11. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη/μέλους για δέσμευση του ποσού της προσφοράς και σε περίπτωση ενεργοποίησης της προσφοράς τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.

 12. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο χρήστης/μέλος θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην προσφορά. Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της προσφοράς και συμμετοχής του πελάτη η Εταιρεία είναι υπαίτια για την αποδέσμευση του ποσού της προσφοράς από την πιστωτική κάρτα.

 13. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας είναι οι εξής:
  Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/μέλος θα θεωρείται από την Εταιρεία ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά.

 14. Μη ενημέρωση της Εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής: Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρεία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/χρήστης δεν συμμετέχει στην προσφορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρείας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

 15. Επίσης, μολονότι θα καταβάλλουμε προσπάθειες να καταστήσουμε δυνατή την αδιάλειπτη πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη Δικτυακή τοποθεσία, η πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη Δικτυακή τοποθεσία μπορεί να ανακληθεί, να περιοριστεί ή να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.

 16. Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας.

 17. Επαναλαμβάνεται ότι, οτιδήποτε στην παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου κατοχυρωμένα δικαιώματά του χρήστη/μέλους.

Μεταβολές/ Περιοδικές αλλαγές

 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, υποκατάστασης, αναστολής ή αφαίρεσης χωρίς προειδοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή Κουπονιού ή υπηρεσίας που αναρτάται στη Δικτυακή τοποθεσία ή που αποτελεί περιστασιακά μέρος της Υπηρεσίας. Η πρόσβαση στη Δικτυακή τοποθεσία ή/και την Υπηρεσία μπορεί, επίσης, να περιορίζεται περιστασιακά για να γίνουν εργασίες επισκευής, συντήρησης ή δημοσίευσης νέων παροχών ή υπηρεσιών. Η Εταιρεία θα καταβάλλει προσπάθειες να αποκαταστήσει την πρόσβαση το συντομότερο δυνατό. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λειτουργίες που εξαρτώνται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή από λογισμικό τρίτου για να εκτελεστούν (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ροών δεδομένων RSS). Για την αποφυγή αμφιβολίας, η Εταιρεία μπορεί επίσης να αποσύρει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή Κουπόνι από τη Δικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

 2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση ή/και να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό το οποίο, κατά την εύλογη γνώμη της, μπορεί να οδηγήσει σε αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης.

 3. Η Εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή θα συμμορφωθεί με δικαστική εντολή που θα ζητά ή θα δίνει εντολή στην εταιρεία να κοινοποιήσει την ταυτότητα ή να εντοπίσει τον παραβάτη.

 4. Χωρίς περιορισμό, η Εταιρεία θα δικαιούται άμεσα ή ανά πάσα στιγμή (εν όλω ή εν μέρει) να προβεί στα εξής:

  1. αναστολή της Υπηρεσίας ή/και της Δικτυακής τοποθεσίας,

  2. αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή/και της Δικτυακής τοποθεσίας,

  3. αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή/και της Δικτυακής τοποθεσίας σε άτομα που θεωρεί ότι συνδέονται με εσάς (με οποιονδήποτε τρόπο) ή/και παύση του παρόντος Συμφωνητικού άμεσα εάν:

   1. αθετήσετε με οποιονδήποτε τρόπο το παρόν Συμφωνητικό/όρους χρήσης,

   2. η Εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι έχετε ή ότι μπορεί να έχετε αθετήσει ή ότι θα αθετήσετε τους παρόντες όρους,

   3. η Εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να έχετε διαπράξει ή να διαπράττετε αξιόποινες εναντίον της ή εναντίον οποιουδήποτε φυσικού προσώπου.

Υποχρεώσεις χρήστη/μέλους

 1. Ακριβής πληροφόρηση: Ο χρήστης/μέλος εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται κατά την Εγγραφή και αποτελούν τμήμα του λογαριασμού σας στη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και ότι θα ενημερώσετε αμελλητί την Εταιρεία σε περίπτωση αλλαγών στα εν λόγω στοιχεία ενημερώνοντας τις πληροφορίες που αναγράφονται στο λογαριασμό σας.

 2. Έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Όλοι οι Λογαριασμοί πρέπει να έχουν δημιουργηθεί με μία έγκυρη προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχετε τακτικά πρόσβαση. Τυχόν λογαριασμοί που είναι Εγγεγραμμένοι με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποιου άλλου ή με προσωρινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα κλείνονται χωρίς προειδοποίηση. Μπορούμε να απαιτήσουμε από τους χρήστες/μέλη να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των Λογαριασμών τους, εάν θεωρήσουμε ότι χρησιμοποιούν μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Οι χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ' οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες/μέλη.

 4. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/ συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

 5. Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας: Η ευθύνη διασφάλισης ότι τα όποια προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Δικτυακής τοποθεσίας ή της Υπηρεσίας πληρούν τις απαιτήσεις σας επαφίεται σε εσάς.

 6. Απαγορευμένες χρήσεις: Οι ακόλουθες χρήσεις της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών απαγορεύονται ρητά και δεσμεύεστε να μην κάνετε (ή να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε άλλο να κάνει) οποιαδήποτε από τις ακόλουθες:

  1. Μεταπώληση των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας,

  2. Προσκόμιση ψευδών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ψευδώνυμων, διευθύνσεων και στοιχείων επικοινωνίας και δόλιας χρήσης των αριθμών της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας.

  3. Προσπάθεια παράκαμψης της ασφάλειας ή του δικτύου μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς, σύνδεσης σε ένα διακομιστή ή Λογαριασμό που δεν έχετε ρητά εξουσιοδοτηθεί να έχετε πρόσβαση, ή της εξέτασης της ασφάλειας των άλλων δικτύων (όπως η εκτέλεση μιας σάρωσης θύρας),

  4. Πρόσβαση στις Υπηρεσίες (ή στην Ιστοσελίδα) με τέτοιο τρόπο ώστε, η διάπραξη οποιασδήποτε πράξης που θα μπορούσε ή μπορεί, να επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας ή ότι άλλο διακόπτει ή παρεμβαίνει στη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία του,

  5. Εκτέλεση οποιαδήποτε μορφή παρακολούθησης δικτύου που θα αναχαιτίσει δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς,

  6. Την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας» ή άλλου διαφημιστικού υλικού σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ζητήσει το εν λόγω υλικό. Απαγορεύεται ρητά η αποστολή αυτόκλητων μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για διαφημιστικό, προωθητικό σκοπό, ή αναγγελίες με ενημερωτικό χαρακτήρα και πολιτικά ή θρησκευτικά φυλλάδια. Τέτοιο υλικό μπορεί να σταλεί μόνο σε εκείνους που το έχουν ζητήσει ρητά. Εάν ένας παραλήπτης ζητήσει τη διακοπή της λήψης αλληλογραφίας τέτοιας φύσης, δεν μπορείτε να στείλετε στο συγκεκριμένο άτομο περαιτέρω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

  7. Να δημιουργήσετε ή να διαβιβάσετε "αλυσιδωτές επιστολές" ή άλλες "πυραμίδες" κάθε είδους, έστω και αν ο παραλήπτης επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους αλληλογραφία.

  8. Να στέλνετε κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων της αποστολής σε ένα χρήστη/μέλος ή ιστοσελίδα πολύ μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  9. Να προβαίνετε σε αθέμιτες συνεργασίες ή συναλλαγές με την εταιρεία, έναν Έμπορο (όπως η έναρξη συνεργασιών ή συναλλαγών υποτίθεται για λογαριασμό τρίτου, όπου δεν έχετε καμία εξουσία να δεσμεύετε το εν λόγω τρίτο μέρος ή να προσποιείστε ότι είστε κάποιος τρίτος).

  10. Χρήση των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας (ή οποιαδήποτε σχετική λειτουργικότητα και των δύο) κατά παράβαση της παρούσας σύμβασης.

  11. Χρήση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, ή την παραποίηση, των πληροφοριών επικεφαλίδας του μηνύματος.

  12. Συμμετοχή σε οποιαδήποτε παράνομη ή εγκληματική δραστηριότητα σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών ή/ και της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε Κουπόνι, ή

 7. Εξοπλισμός: Οι Υπηρεσίες και η χρήση της Ιστοσελίδας δεν περιλαμβάνει τη διάθεση υπολογιστή ή άλλου απαραίτητου εξοπλισμού για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες. Για τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών, απαιτείται σύνδεση στο Internet και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Εμείς δεν φέρουμε ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλες δαπάνες που μπορεί να υποστείτε.

 8. Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Έμπορο και χρήστη/μέλος οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα, ΠΔ 131/2003 κλπ).

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο κάτοχος Κουπονιών, ως αγοραστής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση αγοράς του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα αγοράς του Κουπονιού (για αγορά υπηρεσιών) ή από την παραλαβή του προϊόντος (για αγορά προϊόντων), με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email) του αιτήματός του προς την Εταιρεία. Ακολούθως η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του Κουπονιού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του, ενώ ο δικαιούχος του κουπονιού θα επιστρέψει αντιστοίχως το Κουπόνι, το οποίο και θα ακυρώνεται. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο δικαιούχος του κουπονιού δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η Εταιρεία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον τελευταίο. Ρητά τονίζεται ότι η περίοδος "χάριτος" των 14 ημερών δεν ισχύει για τα εξής: Αεροπορικά και Σιδηροδρομικά εισιτήρια ή Κρατήσεις ξενοδοχείων καθώς και στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ρητώς μνημονεύεται στους όρους του εκάστοτε Κουπονιού, σε ιδιάζουσες αγορές. Στην περίπτωση αυτή το ποσό που έχει καταβληθεί για την αγορά κουπονιού ΔΕΝ επιστρέφεται.

Σημείωση:Σε περίπτωση που οι λόγοι της ακύρωσης δεν βαραίνουν την Εταιρεία, ούτε τη συνεργαζόμενη επιχείρηση και η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, τα έξοδα επιβαρύνουν τον παραλήπτη/χρήστη.

Προσοχή: Σε περίπτωση αγοράς κουπονιού με αντικαταβολή και χρήσης του δικαιώματος υπαναχώρησης από το μέλος, το ποσό που επιστρέφεται από την Εταιρεία στον χρήστη μέλος είναι το ποσό του κουπονιού και σε καμία περίπτωση το ποσό που πληρώθηκε για την αποστολή του κουπονιού με courier στο μέλος.

Τρόποι πληρωμής

Η Πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται:

 1. Με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής ή prepaid κάρτας

 2. Με PayPal

 3. Με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους λογαριασμούς της Εταιρείας

 4. Με Αντικαταβολή

Περιγραφή μέσω πιστωτικής κάρτας

Για την ενεργοποίηση της Προσφοράς και πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας στον Έμπορο, στην ιστοσελίδα γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες. Οι συναλλαγές των χρηστών/μελών στην ιστοσελίδα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

 1. Ο χρήστης/μέλος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για μία ή περισσότερες προσφορές με το να παρέχει τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Χρονικά η αγορά μιας Προσφοράς ορίζεται η στιγμή που ο χρήστης/μέλος θα πατήσει το κουμπί "Αγοράστε".

 2. Η Εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο χρήστης/μέλος πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να συμμετέχει σε νέα προσφορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης/μέλος δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.

 3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη/μέλους για δέσμευση του ποσού της προσφοράς και σε περίπτωση ενεργοποίησης της Προσφοράς τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.

 4. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο χρήστης/μέλους θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά.

 5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προσφορά νέου ή υφιστάμενου πελάτη.

 6. Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της Προσφοράς και συμμετοχής του πελάτη η Εταιρεία είναι υπαίτια για την αποδέσμευση του ποσού της Προσφοράς από την πιστωτική κάρτα.

 7. Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από τον ιστοχώρο της Εταιρείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρεία.

 8. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας είναι οι εξής:

  1. Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/συνδρομητής θα θεωρείται από την Εταιρεία ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά.

  2. Μη ενημέρωση της Εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρεία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν συμμετέχει στην Προσφορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρείας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας.

Περιγραφή μέσω κατάθεσης

Σε περίπτωση καταθέσεως από τον ίδιο το χρήστη/μέλος στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, η Εταιρεία φροντίζει ώστε να πιστωθεί στον GOODBUY Λογαριασμό του το ποσό το οποίο έχει καταθέσει ο ενδιαφερόμενος χρήστης/μέλος, ώστε να φροντίσει ο ίδιος να πραγματοποιήσει την επιθυμητή αγορά αξιοποιώντας την πίστωση του.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. 1. Ο υποψήφιος αγοραστής χρήστης/μέλος, πηγαίνοντας σε οποιαδήποτε τράπεζα κάνει κατάθεση του ποσού που επιθυμεί στον Ειδικό GOODBUY Λογαριασμό της εξουσιοδοτημένης Τράπεζας ή μέσω Web Banking, συμπληρώνοντας πάντα σαν αιτιολογία κατάθεσης, το τηλέφωνό του.

 2. Στοιχεία Κατάθεσης: Αφού ο χρήστης/μέλος κάνει την κατάθεση στον GOODBUY Λογαριασμό της εξουσιοδοτημένης Τράπεζας πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία στα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία ώστε να του πιστωθεί στον GOODBUY Λογαριασμό του το ποσό το οποίο έχει καταθέσει. Αμέσως μετά τη συμπλήρωση και την καταχώρηση των στοιχείων του θα λάβει ένα επιβεβαιωτικό Email από το support@goodbuy.deals δηλώνοντας ότι η πίστωση στο λογαριασμό του έχει πραγματοποιηθεί και ότι μπορεί να προχωρήσει στις GOODBUY αγορές που επιθυμεί.

 3. Το ποσό που έχει κατατεθεί από τον χρήστη/μέλος έχει πλέον πιστωθεί στον GOODBUY Λογαριασμό του και μπορεί να αγοράσει όποια από τις ειδικές προσφορές επιθυμεί χρησιμοποιώντας την πίστωση του.

Προσοχή: Η πίστωση του λογαριασμού γίνεται αυθημερόν όταν η κατάθεση και στη συνέχεια η συμπλήρωση της online φόρμας, έχει ολοκληρωθεί έως τις 18:00 (ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή) αλλιώς την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση που μεταφέρετε χρήματα από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, προς τον λογαριασμό της τράπεζας EUROBANK της reGroup, υπολογίστε ότι θα υπάρξει μία καθυστέρηση της μεταφοράς του εμβάσματος.

Η ΧΡΕΩΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΤΙΡ: Είναι κρίσιμο να τονισθεί πως σε περίπτωση καταθέσεως χρημάτων για την πραγματοποίησης μιας συγκεκριμένης αγοράς την τελευταία ημέρα κατά την οποία είναι ενεργή ή επίσης και στη περίπτωση πραγματοποίησης αγοράς με τον ίδιο τρόπο την τελευταία ημέρα του μήνα ώστε να διατηρηθεί το δικαίωμα στο bonus, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα χρονικής καθυστέρησης πραγματοποίησης της τελικής συναλλαγής, με τα αναλογούντα αποτελέσματα.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης πραγματοποιήσεως (εντός μηνός) της προαπαιτούμενης αγοράς από τον χρήστη/μέλος, μετά την πίστωση του λογαριασμού του από την Εταιρεία ως αποτέλεσμα καταθέσεως ποσού στον τραπεζικό της λογαρισμό, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την τυχόν απώλεια του δικαιώματος bonus μηνός.

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Περιορισμένη άδεια

Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες/μέλη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 1. ο χρήστης/μέλος πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και

 2. ο χρήστης/μέλος δεν δικαιούται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα.

Γενικοί όροι:

 1. Ασφάλεια συναλλαγών

  Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/μελών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Επιπλέον, έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά)

  Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

 2. Ελεγχόμενη πρόσβαση (firewall)

  Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες/μέλη απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.

 3. Κρυπτογράφηση

  Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) αυτά είναι κρυπτογραφημένα με 256 bit.

 4. Απόρρητο συναλλαγών

  Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/συνδρομητή είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο χρήστης/συνδρομητής μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.

Αποζημίωση

Οφείλετε να αποζημιώσετε την εταιρεία για κάθε απώλεια, ευθύνη ή κόστος που προκύψει σε αυτήν: α) από αθέτηση των όρων του παρόντος από εσάς, β) από αξιώσεις ή διαδικασίες που εγείρονται ή απειλούνται να εγερθούν εναντίον της από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω:

 1. της χρήσης της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας από εσάς

 2. της χρήσης ενός Κουπονιού

(*) Για κάθε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο (Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 17:00) ή μέσω email στο support@goodbuy.deals.

Famous brands

Βρείτε όλες τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί μας

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Επικοινωνία

Επικοινωνία

support@goodbuy.deals

697 043 2220